fredag 8 juni 2012

Binas mjölksyrabakterier levererar, resultat från kuporna igår

Vi mäter ju halten av ättiksyra och myrsyra I bikuporna I en månad under varje årstid. Mjölksyrabakterierna hos bina tillverkar dessa syror som förångas I kupan. Kanske kan mängden vara tillräckligt stor för att motverka sjukdomar hos bina som man faktiskt idag försöker få bort med ångor av samma organiska syror. Vi tror dock att de vädras ut när biodlaren stör I bikupan och om det finns tex ett öppet galler I kupans botten samt öppning för bina (fluster) nertill. Därför provtar vi atmosfären året runt på orörda kupor bla med eller utan bottengaller och ed fluster uppe eller nere. Vårproverna visade att halterna nu jämfört med vinterproverna var 100 ggr högre. Ett samhälle har nästan dött och har väldigt få bin och det visade sig genom mycket lägre värden. Nästa vecka sätts sommarmätarna in och jag hoppas då på en halt 10 ggr högre än vårprovernas. Då är vi I hamn för då har förmodligen halten nått tillräcklig koncentration för att kunna ha en inverkan på sjukdomar. Hoppas, hoppas/T


Published with Blogger-droid v2.0.4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar