tisdag 24 mars 2015

SWE (1) - US (0)

Jag ropar alltid hej innan jag hoppat över bäcken och idag tar vi också ut glädjen i förskott.

Vi får fortfarande frågan varje vecka, hur går det med amerikanarna? Många läste förmodligen engagerat om våra problem med amerikanska jordbruksverket för några år sedan och hejade förhoppningsvis på oss och Sverige.

Amerikanska jordbruksverket ville efter ett samarbete stjäla våra mjölksyrabakterier från honungsbin efter att de i samarbetet, som handlade om att kartlägga alla 13 bakteriernas gener, sett fantastiska gener med stor potential inom bl.a. bi-mediciner.

De hade lovat att samarbetet bara gällde forskning och gemensamma artiklar och inget kommersiellt intresse från deras sida men ack. De försökte tvinga oss att skriva bort våra kommersiella rättigheter i ett avtal med amerikanska jordbruksverket. Det hela slutade med att vi fick hjälp från Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och utbildningsministeriet. Vi försökte även trycka på själv via sociala medier.Gå in på:         http://returnthebugs.blogspot.se      för att se mer!
Vi vägrar forfarande att släcka ner denna sida då de fortsätter att djävlas med oss i vetenskapliga artiklar och att de aldrig returnerade bakterierna.

Amerikanska jordbruksverket som blev uppkallade till Stockholm tillsammans med personal från amerikanska ambassaden i Stockholm fick veta att de var ute på hal is enligt regeringsavtal angående forskning mellan Sverige och USA.

Efter att de insett att de var på fel spår så inleddes en process där de lovade att inte använda bakterierna kommersiellt utan föreslog att förstöra deras "kopior" av dem istället även om vi krävde att de skulle lämna tillbaks dem. De skulle också skicka över alla kartlagda gener till oss men de ville att vi skulle uppmärksamma dem i artiklar om vi publicerade något.

Hårddisken med generna hade skickats till oss medvetet med generna uppstyckade i en miljon bitar vilka var omöjliga att pussla ihop.

Vi började istället att kartlägga våra nordiska bins gener i samarbete med en välkänd forskargrupp på genkartläggning vid Uppsala universitet. Det blev en kamp med klockan då vi misstänkte att de skulle göra detsamma med deras amerikanska bis bakterier.

Att kartlägga alla gener på så pass viktiga bakterier i binas honungsmage är en verklig prestige för forskare men dyrt, tidsödande och komplicerat. Vi har varit oroliga i minst 3 år nu för att amerikanarna skulle hinna före oss.

Igår fick vi reda på att den internationella vetenskapliga tidskrift (BMC Genomics), som vi nyss skickat in artikeln med bakteriernas kartlagda gener till, har meddelat att de ska publicera artikeln worldwide på nätet inom ett par veckor. Hurra, vi blir först, men visst, amerikanarna kan fortfarande hinna före med risken är liten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar